Virbac Turkey

Yasal Uyarı

www.virbac.com.tr Web Sitesi, VIRBAC Türkiye'nin münhasır mülkiyetidir.

Bu Web Sitesi, VIRBAC Türkiye (VIRBAC GROUP iştiraki, burada "VIRBAC" veya "VIRBAC Group") hakkında genel bilgi sunmak için oluşturulmuş olup, beslenme, hayvan sağlığı veya VIRBAC ürününün kullanımı hakkında tavsiye verilmesi amaçlanmamıştır. Bu tür ürünlerle ilgili herhangi bir soru, ek bilgi veya tavsiye için lütfen veteriner hekiminizle veya doğrudan VIRBAC Türkiye ile iletişime geçin (Şartlar ve koşullara bakınız).

Web sitesi, dünyanın herhangi bir ülkesinde mevcut olan veya olmayan ürünler hakkında bilgiler içerir, bunlar, farklı ülkelerde farklı endikasyon ve kısıtlamalarla satış veya kullanım için resmi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanmış veya temize çıkarılmışş olabilir (veya ulusal hukuka bağlı olarak olmayabilir) ve farklı ülkelerde farklı ticari marka adları altında mevcut olabilir.

Bununla birlikte, Web sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Başkaları tarafından erişilebilirlik durumunda, web sitesi ve içeriği yalnızca yerel halkın erişimine ve kullanımına yöneliktir.

VIRBAC Group'un, özellikle VIRBAC Türkiye'nin hızlı gelişimi göz önüne alındığında, VIRBAC ve VIRBAC Türkiye, faaliyetleri ve ürünlerinin hatasızlığı konusunda hiçbir garanti vermez veya beyanda bulunmaz, Bununla birlikte, VIRBAC Türkiye, www.virbac.com.tr adresine doğru ve güncel bilgiler eklemek için makul çabayı gösterecektir. Tüm kullanıcılar, www.virbac.com.tr ve içeriğinin tüm erişiminin ve kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Ne VIRBAC ne de www.virbac.com.tr'yi oluşturmaya, üretmeye veya teslim etmeye dahil olan herhangi bir taraf, www.virbac.com.tr’nin erişim dışında olması, kullanımı veya kullanılamaması veya bunların içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklikten kaynaklanan doğrudan, tesadüfi, sonuç olarak ortaya çıkan dolaylı veya cezai zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Bilgiler, önceden bildirim yapılmadan değiştirilmeye tabidir. Herhangi bir değişiklikten kaynaklanan sonuçlardan VIRBAC ve VIRBAC Türkiye sorumlu tutulamaz; bu Web sitesinde sunulan bilgilerin değiştirilmesi ve kullanıcının bilgisayar ekipmanına veya bu Web sitesini kullanımından kaynaklanan diğer ürünlere bulaşabilecek zararlardan veya virüslerden sorumlu olmayacaktır.

Web sitesi, şu anda Türkiye’de kullanım için onaylanmış ve yalnızca bir uzman tarafından veya bir uzmanın tavsiyesi üzerine kullanılması önerilebilecek ürünler hakkında bilgiler içerir.

Telif Hakkı Bildirimi

Telif hakkı © 2018, VIRBAC Türkiye. Her hakkı saklıdır.

Tüm Web sitesi tasarımı, metinler, grafikler, fotoğraflar, bunların seçimi ve düzenlenmesi münhasıran VIRBAC Türkiye, Telif Hakkı © 2018, VIRBAC Türkiye'ye aittir ve bu bilgilerin yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

VIRBAC Türkiye, işbu vesile ile, VIRBAC Türkiye tarafından ulusal web sitesinde yayınlanan belgeleri, kendiniz için ve burada yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini muhafaza etmesi koşuluyla, yalnızca kuruluşunuz dahilinde ticari olmayan kullanım için kopyalamanıza yetki vermektedir. Yukarıda açıkça belirtilenler dışında, bu kapsamdaki hiçbir şey herhangi bir VIRBAC / VIRBAC Türkiye telif hakkı altında herhangi bir lisans veya verilen başka bir hak olarak yorumlanmayacaktır.

Bu Web sitesindeki materyallerin, VIRBAC'ın önceden yazılı izni olmaksızın yukarıda belirtilenler dışındaki amaçlarla çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtımı veya yeniden yayınlanması dahil diğer her türlü kullanımı kesinlikle yasaktır.

Makale olması durumunda, bu makaleler yazarlarının mülkiyetinde olup, makalelerin içeriğinden yazarlar sorumludur.

Şirketten harici yazarlar tarafından yazılan ve özellikle veteriner hekimlere ithaf edilen bölümde yayınlanan makaleler/belgeler konusunda Virbac bu makalelerin içeriğinden sorumlu değildir. Virbac, müşterisinin amaçladığı bir iletişim için bunları web sitesinde yayınlama hakkına sahiptir. Virbac, Yazarların makalelerinden veya Yazarların içeriklerinden gelen herhangi bir bilgi, görüş veya öneriden sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Virbac, Yazarların web sitesinde yayınlanan makalelerinin herhangi bir kötüye kullanımından sorumlu tutulamaz. VIRBAC, bu yasal bildirimi güncelleyerek bu hüküm ve koşulları revize edebilir.

VIRBAC, bu yasal bildirimi güncelleyerek bu hüküm ve koşulları revize edebilir.

Ticari Marka Bildirimi

Aksi belirtilmedikçe, bu Web sitesinde büyük harflerle veya ticari marka simgesiyle görünen veya görünmeyen tüm ürün adları, ticari markalar, logo, alan adları, karakterler, sloganlar, etiketler, hizmet markaları ve diğer tüm işaretler, VIRBAC Group'un, bağlı kuruluşlarının, ilgili şirketlerinin veya lisans verenlerinin veya müşterek girişim ortaklarının tescilli veya tescilsiz ticari markalarıdır. Bu ticari markaların veya diğer materyallerin burada izin verilenler dışında kullanılması veya kötüye kullanılması kesinlikle yasaktır ve telif hakkı kanunu, ticari marka kanunu, iftira kanunu ve mahremiyet ve aleniyet kanununu ve iletişim yönetmelik ve tüzüklerini ihlal edebilir.

Bu kapsama giren hiçbir şey, VIRBAC Group'un veya herhangi bir üçüncü tarafın, herhangi bir patenti veya ticari markası altında herhangi bir lisans veya herhangi bir başka hak, ima, itiraz veya başka bir şekilde verilmesi olarak yorumlanmayacaktır.

Kopyalama Hakları ve Gizlilik

VIRBAC Türkiye tarafından yayınlanan belgelerin herhangi bir görüntüleyicisi, söz konusu VIRBAC Türkiye belgesinin içeriğiyle ilgili sorular, yorumlar, öneriler veya benzerleri gibi geri bildirim verilerini kapsayan bilgilerle yanıt verirse, bu tür bilgilerin gizli olmadığı kabul edilecek ve VIRBAC Türkiye bu tür bilgilerle ilgili hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacak ve bilgileri sınırlama olmaksızın çoğaltma, kullanma, ifşa etme ve başkalarıyla paylaşma özgürlüğüne sahip olacaktır. VIRBAC Türkiye, bu tür bilgileri içeren ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür bilgilerde yer alan tüm fikirleri, kavramları, teknik bilgileri veya teknikleri herhangi bir amaçla kullanmakta özgür olacaktır.

Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet edenlere ithaf olunmuş bu web sitesi, sizi diğer ülkelerdeki VIRBAC bağlı kuruluşlarının web siteleri dahil olmak üzere internet üzerindeki diğer web sitelerine bağlayabilir. VIRBAC Türkiye, doğrudan kontrolü dışındaki üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgilerin sorumluluğunu üstlenemez.

Bu Web Sitesindeki bazı bağlantılar, VIRBAC / VIRBAC Türkiye'nin üzerinde hiçbir kontrolü bulunmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sunucularda var olan kaynaklara yönlendirir. Bu kapsamda, VIRBAC Türkiye bu bağlantıları yalnızca kolaylık sağlamak için sağlar ve bu tür sunucularda yer alan bilgilerin doğruluğu veya diğer yönleri hakkında hiçbir beyanda bulunmaz ve bu tür siteler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, VIRBAC tarafından üçüncü taraf sitesinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin onaylandığı anlamına gelmez.

Bu Web Sitesi için bağlantılara yalnızca ana sayfaya izin verilir. VIRBAC'ın önceden yazılı izni olmadan derin bağlantılara ve çerçevelere izin verilmez.

Gizlilik Bildirimi

Siteye erişim sağlayarak ve kullanarak, kişisel bilgilerinizin aşağıdaki gizlilik bildiriminde ana hatlarıyla belirtildiği gibi toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul etmiş ve izin vermiş olursunuz.

Adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz veya posta adresiniz gibi sizi tanımlamak için kullanılabilecek kişisel tanımlanabilir bilgiler, kendi isteğinizle gönderildiğinde, güvende tutulacak ve VIRBAC Group’un dahili kullanımı ile sınırlandırılacaktır. VIRBAC Group dışındaki üçüncü taraflara satılmayacak, paylaşılmayacak veya başka şekilde dağıtılmayacaktır.

VIRBAC Türkiye'nin çevrimiçi olarak topladığı kişisel tanımlanabilir bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için VIRBAC Türkiye, korumalı veri ağları kullanır. VIRBAC Türkiye, yukarıda belirtilen bilgilerde herhangi bir kayıp, kötüye kullanım veya değiştirmeyi garanti altına alamazken, VIRBAC Türkiye bu tür talihsiz olayları engellemek için çaba göstermektedir.

Daha fazla bilgi için bkz. "Gizlilik Politikası"

Erişim Hakkı

Kişisel tanımlanabilir bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme veya bunların iptalini isteme hakkına sahipsiniz. Eğer bunu yapmak isterseniz, lütfen enquires@virbac.co.uk adresine bir e-posta gönderin; VIRBAC Türkiye, makul bir süre içinde dosyalarındaki bu bilgileri revize edecek veya iptal edecektir.

  • Yayıncı

Organizasyon
Virbac Limited ("Virbac"), Türkiye’de veteriner farmasötik ürünleri tedarik eden bir şirkettir. 

Virbac işi gereği, hayvan sağlığı pazarına odaklanmıştır. Virbac, Türkiye’deki veteriner hekimler, çiftçiler ve evcil hayvan sahipleriyle özel ilişkiler geliştirmektedir. 

Virbac'ın ana şirketi Virbac S.A.'dır. Virbac S.A. dünya çapında bağlı kuruluşlara sahiptir. Virbac Limited, Virbac S.A'nın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşudur (Virbac, Virbac S. A. ve Virbac şirketler grubundaki diğer şirketler bu açıklamada "Virbac Group" olarak anılacaktır). 

Tedarik Zinciri 

Virbac, sattığı ürünlerin çoğunu Avrupa'da bulunan Virbac Group bünyesindeki diğer grup şirketlerinden satın almaktadır. Virbac, halihazırda tedarik zincirlerinde modern kölelik ve kaçak işgücü riskinin düşük olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Virbac Group'un etik bir çalışma politikası vardır ve bu, Virbac S.A'nın yıllık raporunda yayınlanmıştır. 

Çocuk işçilik 

Virbac Group yasal asgari çalışma yaşının altında hiçbir işçi çalıştırmamaktadır. Virbac Group'un temel tedarikçileriyle ilgili olarak, Virbac Group'un etik değerlendirme politikası, tedarikçilerin dayandıkları yargı alanında yürürlükte olan çocuk işçiliği mevzuatına uymalarını gerektirir. 2018 yılında, bilgi alınan tedarikçilerden hiçbiri Virbac Group'a bu gerekliliğe uyulmadığını bildirmedi. Virbac Group'un uyumlu olmayan bir tedarikçi belirlemesi durumunda, tedarikçinin, Grup tarafından Virbac Group'un etik çalışma politikasına uymak için adımlar atması talep edilecektir. Bu konuda başarısız olursa, Virbac Group ile olan ilişkisi sona erecektir. 

Zorla veya zorunlu çalıştırma 

Virbac Group, zorla çalıştırma uygulamaları gerçekleştirmez. Temel tedarikçileriyle ilgili olarak, zorla çalıştırmanın yasaklanması dahil Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uygunluk, tüm yeni tedarik sözleşmelerinde yer alan bir gerekliliktir. 2018 yılında, bilgi alınan tedarikçilerden hiçbiri Virbac Group'a bu gerekliliğe uyulmadığını bildirmedi. Virbac'ın uyumlu olmayan bir tedarikçi belirlemesi durumunda, tedarikçinin Virbac Group'un etik çalışma politikasına uymak için adımlar atması gerekecektir. Bu konuda başarısız olursa, Virbac Group ile olan ilişkisi sona erecektir. 

Tedarikçiler arasında insan haklarına saygının değerlendirilmesi 
Virbac Group, Virbac Group tarafından ana tedarikçilerine (birlikte hammadde satın alma ve taşeronluk değerinin yaklaşık %90'ını oluşturur) yapılan her ihaleye davet için tedarikçilerin insan hakları mevzuatına uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlayan bir anketin doldurulmasını zorunlu kılar. Anket, diğer şeylerin yanı sıra, çalışanların yaşını, uygun sağlık ve güvenlik politikalarının varlığını ve ayrımcılığın olmadığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Virbac Group tarafından 2015 yılından bu yana yayınlanan yeni çerçeve sözleşmeler, tedarikçilerin insan haklarıyla ilgili standartlara uymasını zorunlu kılan bir yükümlülüğü kapsıyor. 2018 yılında Virbac Group'un yeni tedarikçileriyle birlikte yürüttüğü değerlendirme sürecinde, anketlere verilen yanıtlar bağlamında herhangi bir konu ile ilgili risk tespit edilmedi. Virbac'ın uyumlu olmayan bir tedarikçi belirlemesi durumunda, tedarikçinin Virbac Group'un insan hakları standartlarına uymak için adımlar atması gerekecektir. Bu konuda başarısız olursa, Virbac Group ile olan ilişkisi sona erecektir. 

Bağlılık 

Önümüzdeki 12 aylık süre boyunca Virbac Limited, grubun etik çalışma politikasına uyulmasını sağlamak için üçüncü taraf tedarikçilerin durum tespiti sürecini başlatacaktır. Virbac Limited ayrıca üçüncü taraf tedarikçilerle olan sözleşmelerinin, üçüncü taraf tedarikçilerinin Modern Kölelik Yasası 2015'in gerekliliklerine uymasını sağlamak için uygun sözleşme hükümleri içermesini sağlamayı da amaçlamaktadır. 

İç Politikalar 

Tüm çalışanlara aşağıdakilerle ilgili  politikaları kapsayan Virbac Davranış Kuralları yayınlanmıştır: 

İş yapma kuralları 
Veri gizliliği 
Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk

Çalışanlar, mevcut endişelerini ya bölüm yönetimine ya da doğrudan grup merkez ofisine iletebilirler. 

Şirket "VIRBAC Hayvan Sağlığı Ltd.Şti";

Şirket merkezi, Zekeriyaköy Mah. Kilyos Cad. No:272 A6/D5, Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan, 128582-5 numarasıyla kayıtlı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir şirkettir.